لطفا با ARIAT-TECH تماس بگیرید
تأیید*(لطفا کد تأیید را وارد کنید و روی «ثبت» کلیک کنید)
ارسال
  • نام شرکت: ARIAT TECHNOLOGY LIMITED
  • نام مخاطب: جو چوی
  • ثبت اضافه کردن: RM18، 27 / F، Ho King Comn CTR، 2-16 Fayuen ST، Mongkok Kowloon، Hong Kong.
  • دفتر افزودن: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16، خیابان فا یوئن MongKok Kowloon ، هنگ کنگ
  • تلفن: +00 852-30501900
  • نمابر: +00 852-30501966
  • پست الکترونیک : Info@ariat.hk
  • نام کاربری اسکایپ:ariat-tech
Other Related Information:

پست الکترونیک: Info@ariat.hkHK TEL: +00 852-30501900اضافه کردن: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16 ،
Fa Yuen St MongKok Kowloon Hong Kong.