กรุณาติดต่อ ARIAT-TECH
ตรวจสอบ*(กรุณาใส่รหัสยืนยันแล้วคลิก "ส่ง")
เสนอ
  • ชื่อ บริษัท: ARIAT TECHNOLOGY LIMITED
  • ชื่อผู้ติดต่อ: โจชอย
  • ลงทะเบียนเพิ่ม: RM18, 27 / F, Ho King Comn CTR, 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, ฮ่องกง
  • เพิ่มสำนักงาน: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, Fa Yuen St MongKok Kowloon, ฮ่องกง
  • โทร: +00 852-30501900
  • แฟกซ์: +00 852-30501966
  • อีเมล์: Info@ariat.hk
  • ไอดีสไกป์:ariat-tech
Other Related Information:

Email: Info@ariat.hkฮ่องกงโทร: +00 852-30501900เพิ่ม: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon ฮ่องกง