Vui lòng liên hệ với ARIAT-TECH
Kiểm chứng*(Vui lòng nhập Mã xác nhận và nhấp vào "Gửi")
Đệ trình
  • Tên công ty: ARIAT TECHNOLOGY LIMITED
  • Tên Liên lạc: Joe Choi
  • Đăng ký Thêm: Căn hộ / Rm A17 9 / F, Tòa nhà Quốc tế Silvercorp 707-713 Nathan Road MongKok, Hồng Kông
  • Văn phòng Thêm: Rm 2703 Trung tâm Quảng cáo 27F Hồ King 2-16, Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hồng Kông
  • Điện thoại: +00 852-30522530
  • Fax: +00 852-30522540
  • Email: Info@ariat.hk
  • Skype ID:ariat-tech
Other Related Information:

E-mail: Info@ariat.hk HK Điện thoại: +00 852-30522530 THÊM VÀO: Căn hộ / Rm A17 9 / F, Tòa nhà Quốc tế Silvercorp 707-713 Đường Nathan MongKok, Hồng Kông.